Seminarier

Hur kan vår verksamhet bli mer framgångsrik?

Agerus Worklife kan användas i hela verksamheten eller i en grupp eller avdelning för att lyfta prestationerna och effektiviteten på ett långsiktigt och hållbart vis. För den enskilde individen innebär ett arbete enligt Agerus metod ett ökat ansvarstagande för arbetssituationen, ökat engagemang och ökat välbefinnande.

I detta seminarium berättar vi om verktyget och hur den metod man följer kan tillämpas hos er. Seminariet genomförs på plats hos kund och vi anpassar innehållet efter målgruppen; ledningsgruppen, chefer och andra ledare eller medarbetare.

Målgrupp:
Ledningsgruppen, chefer och ledare, medarbetare
Beskrivning:
Introduktion Agerus Worklife och Agerus metod.
Längd:
2-4 tim
Pris:
12 000 – 18 000 kr, exkl moms
Plats:
Hos kund.
Öppen: Kontakta oss för info om nästa öppna seminarium.
 Ja, jag vill ta del av Agerus nyhetsbrev

Vad säger kunderna?