Certifierade partners

Kvalificerade konsulter säkerställer ett bra resultat

Agerus samarbetar med konsulter som delar vår syn på människan i arbete och som vill åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling i företag och organisationer. Konsulter som efter certifiering arbetar med vår metod och våra verktyg för att nå konkreta resultat för både verksamhet och människor.

Idag har vi ett rikstäckande nätverk av certifierade Ageruskonsulter. Som kund kan du därför räkna med att ha en kvalificerad konsult nära dig. Vi har även partners i Norge, Finland, Singapore samt i Sydkorea och bygger ut vårt nätverk till allt fler marknader.

Förutom kunskap och erfarenhet av Agerus metod och våra olika verktyg, har våra konsultpartners också specialistkompetens inom andra områden. Ta därför gärna kontakt med oss om du söker konsulthjälp inom ett visst kompetensområde.

Vi behöver bli fler

-bli partner med Agerus!

Som konsultpartner till Agerus får du beprövade modeller, unika index och praktiska verktyg till nytta för dina kunder.

Agerus olika verktyg och den metod vi använder utgår från allmänmänskliga principer. Människan är densamma oavsett vilken roll eller vilken speciell bransch vi talar om. Därför kan metod och verktyg användas för utveckling i alla typer av organisationer och i alla delar av en organisation.

Här är några exempel på konsultområden där Agerus verktyg och metod gör skillnad:

  • Verksamhetsutveckling, grupputveckling, lean, performance management
  • Ledarskap, chefscoaching, chefsutbildning, rekrytering, search
  • Produktion, logistik, kvalitet, IT
  • Varumärke, kommunikation, PR, strategi
  • Säljutveckling, säljcoaching, kundbemötande, service
  • Hälsa, arbetsmiljö
arr-partner