Medarbetarsamtal

Effektiva och utvecklande medarbetarsamtal

Med Agerus Worklife får du också ett komplett digitalt stöd för en utvecklande dialog mellan medarbetare och chef. Du får ett nytt och kraftfullt verktyg för dina medarbetares utveckling och för att ta ditt team i riktning mot de mål som är uppsatta.

Modulen bygger på Agerus metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet. Eftersom alla företag och organisationer ställer olika krav på innehållet i sitt medarbetarsamtal, är det lätt att anpassa verktyget till varje kunds unika behov.




Agerus medarbetarsamtal ger dig…

Medarbetare som tar ökat ansvar för sin arbetssituation

Agerus medarbetarsamtal bygger på Agerus metod för bättre prestation och hälsa i arbetslivet. En metod som låter medarbetaren ta ökat ansvar för sitt arbete och i större utsträckning leder sig själv.

En effektiv och meningsfull dialog

Medarbetarsamtalet är inget som ska ”klaras av” för att sedan arkiveras och glömmas bort, utan en del i en löpande dialog mellan medarbetare och chef. Att ha all information från samtalet lätt tillgängligt i vardagen är därför nödvändigt. Inte minst för att följa upp att de utvecklingsaktiviteter man kommit överens om blir genomförda.

En smidig process med fokus på framtiden

I en smidig process utvärderar chef och medarbetare först den föregående perioden. I nästa steg klargörs ansvarsområden och mål för kommande period. Utvecklingsaktiviteter bestäms utifrån en analys av varje individs specifika förutsättningar i arbetet. I det steget används de unika mät- och analysverktyg som är tillgängliga i Agerus Worklife.

Processen är flexibel och kan genomföras i ett enda möte eller delas upp på flera träffar. Om du har medarbetare på flera orter eller av andra skäl har svårt att träffas fysiskt, kan hela processen genomföras på distans med hjälp av dator och telefon.

Full överblick och enkel administration

Som chef har du full överblick över var i processen varje medarbetarsamtal befinner sig. Efter samtalet kan du lätt följa upp att alla utvecklingsaktiviteter blir genomförda. Med en knapptryckning initierar du ett nytt samtal när som helst.

arr-medarbetarsamtal